บริการของเรา

01 —

เชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญ

สัมภาษณ์โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ

จัดผู้หาเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์โดยตรงโดยให้สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ / ตัวต่อตัว, เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง.

การสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยผู้เชี่ยวชาญจะทำแบบสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับโครงการโดยเฉพาะ, เพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม.

ทัวร์ธุระกิจ

จัดเตรียมการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเช่นโกดัง, โรงงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหน้างานโดยตรง.

02 —

ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ

การมีส่วนร่วมในโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดตั้งทีมเพื่อดูแลโครงการแต่ล่ะโครงการ เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานได้อย่างดีที่สุดตามความต้องการของคุณ.

การให้ข้อมูล / รายงาน

เราให้ข้อมูลการวิจัยในตลาดหลัก / ตลาดรอง และผู้บริโภค จากประเทศในเอเชียโดยเทียบกับรายงานตลาดสากล

สัมมนา / ฝึกอบรม

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของ Arches สามารถจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ / ความคิด / ทักษะในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การฝึกอบรมรายไตรมาสขององค์กรไปจนถึงการประชุมประจำปีภายนอกคุณสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าร่วมได้

ใครคืผู้ที่ได้รับผลประโยชน์?

บริษัทที่ปรึกษา

ด้วยการใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของเรา สามารถช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาลูกค้าที่ไม่มีเวลา ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกจุดได้อย่างเร็วและเข้าใจเกี่ยวกับตลาด

  • การกำหนดและตรวจสอบสมมติฐานในแต่ล่ะโครงการ
  • เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
  • ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวโน้มใหม่ๆของอุตสาหกรรม

บริษัทลงทุน

เมื่อมีโอกาสใหม่เกิดขึ้นนักลงทุนจำเป็นต้องได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อนใคร, นั่นคือเหตุผลที่นักลงทุนใช้บริการเชื่อต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา:

  • Get an overview of new markets and the competitive landscape
  • เข้าใจภาพรวมของตลาด และ แนวโน้มการแข่งขันในตลาด
  • ค้นหาการลงทุน

องค์กร

ด้วยการได้รับข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเราสามารถช่วยให้ องค์กรของคุณเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น, เข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ:

  • ทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดเพื่อพัฒนา
  • ประเมิณความเป็นไปได้ของตลาดใหม่ๆ
  • เชื่อมต่อกับพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อการเติบโตของธุระกิจ

Who Are Our Experts?

Industry

สินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีกการผลิตและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี, ไอทีและโทรคมนาคม
ขนส่ง / คลังสินค้าการธนาคารและการเงิน
สาธรณสุขพลังงานการศึกษาน้ำมันและก๊าชนโยบายสาธารณะ
อสังหาริมทรัพย์เท็คโนโลยี่ใหม่ (AI / 5G / IoT, etc)

Function

การบริหารจัดการการพัฒนาธุระกิจ
การดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง
การวิจัยและพัฒนา
การตลาดIT